Σχετικά με εμάς

Sxedio

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Μεγαλόπολη (Περιβόλια) Αρκαδίας.

Λειτουργεί τμήμα μελετών με Η/Υ, προγράμματα υπολογισμών, σχεδίασης και παρακολούθησης έργων. Διαθέτουμε τεχνική βιβλιοθήκη με κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες, νομοθεσία τεχνικών έργων, κτλ.

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Αναλαμβάνουμε με πλήρη υπευθυνότητα ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για κάθε περίπτωση. Η κατοικία σας, το κατάστημα ή ο βιομηχανικός σας χώρος επιβάλλεται να πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις ασφαλείας, υπό το πρίσμα της λειτουργικότητας και της καλαισθησίας.

- Πιστοποιητικά για την ΔΕΗ: Μπορούμε να σας δώσουμε πιστοποιητικά για αύξηση ισχύος, νυκτερινή τιμολόγηση, αλλαγή ονόματος και εργοταξιακή παροχή. Αυτό γίνεται με πλήρη έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεών σας και με βάση τις οδηγίες ΕΛΟΤ 384 και της νέας ΥΔΕ 2011.

 

hlektro