Σχετικά με εμάς

Sxedio

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Μεγαλόπολη (Περιβόλια) Αρκαδίας.

Λειτουργεί τμήμα μελετών με Η/Υ, προγράμματα υπολογισμών, σχεδίασης και παρακολούθησης έργων. Διαθέτουμε τεχνική βιβλιοθήκη με κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες, νομοθεσία τεχνικών έργων, κτλ.

Φωτοβολταϊκά - Υδριβικά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την εκμετάλλευση (πώληση) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για την κάλυψη καταναλώσεων με χρήση συστημάτων αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές).

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα τα οποία αποτελούν συνδυασμό τεχνολογιών Α.Π.Ε., όπως φωτοβολταϊκών με συμβατικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. γεννήτριες).

 

solar